नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
भक्तपुर


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय