Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

"सक्षम निजामती प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

समन्वय, सहकार्य, सहजिकरण कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूसँग बसेको बैठकः २०७६ असोज १३