Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

"सक्षम निजामती प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्र .जि.अ.ज्युको सक्रिय सहभागीतामा होलीको पूर्वसन्ध्यामा, कार्यालय परिवारबीच होली मनाउँदै