Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

"सक्षम निजामती प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
 • भक्तपुर दरबार स्क्वायर

 • सिद्ध पोखरी

 • चाँगु नारायण मन्दिर

 • भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन

 • नेपाल भ्रमण बर्ष २०२०

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसर

 • जेष्ठ नागरिक तथा अशक्त बिश्राम स्थल

 • कार्यालय परिसर

 • कार्यालय परिसरको बगैचा

 • कार्यालय परिसरको बगैचा

 • कार्यालयको डिजिटल सूचना पाटि

 • कार्यालयको डिजिटल सूचना पाटि