Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
 • पान तले दरवार
  पान तले दरवार


 • 10
  पुस
  सूचना
  8 महिना अगाडी

  जिल्ला प्रशासनबाट कुनै काममा आउनुहुने सेवाग्राहीहरुले सक्कलका साथै फोटोकपी कागजात समेत

सबै सूचना
नारायण प्रसाद भट्ट
नारायण प्रसाद भट्ट

प्रमुख जिल्ला अधिकारी


 • सूचना
  8 महिना अगाडी

  जिल्ला प्रशासनबाट कुनै काममा आउनुहुने सेवाग्राहीहरुले सक्कलका साथै फोटोकपी कागजात समेत ...

सबै सूचना